Jäsenrekisterin rekisteriseloste

Porin ylioppilasteatterin jäsenrekisterin rekisteriseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 sekä Henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen rekisteriseloste ja seloste käsittelytoimista.

Rekisterinpitäjä ja tämän yhteyshenkilön yhteystiedot
Porin ylioppilasteatteriyhdistys ry
Varvinkatu 12 as 5, 28100 Pori
Y-tunnus: 2244896-5

Karoliina Hursti
Puheenjohtaja
karoliina.hursti@gmail.com
+358 44 9710 450

Rekisterin nimi
Porin ylioppilasteatterin jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään rekisteröityjen suostumuksen perusteella tässä rekisteriselosteessa määriteltyä tarkoitusta varten (EU:n tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. kohdan a-alakohdan perusteella). Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

Tiedot saadaan henkilöltä itseltään. Rekisteriä käytetään jäsenviestintään, yhdistystoiminnan toteuttamiseen ja yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Henkilötietoja käytetään sähköisten uutiskirjeiden lähettämiseen sekä muuhun jäseniä koskettavaan tiedotukseen .

Listoja käsittelee Porin ylioppilasteatterin hallitus.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä on seuraavat tiedot:

  • Etu- ja sukunimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

Uutiskirjeen tilaaja voi itse lopettaa uutiskirjeen tilaamisen milloin vain uutiskirjeen alalaidassa löytyvällä linkillä.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkittävät tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään. Liittyessään Porin ylioppilasteatterin jäseneksi henkilö antaa suostumuksensa tämän henkilötietojen rekisteröintiin.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä niitä käytetä muuhun kuin tässä rekisteriselosteessa mainittuun käyttötarkoitukseen.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Yhdistyksellä on kuitenkin velvollisuus viestiä olennaisista yhdistyksen asioista jäsenilleen. Jäsen voi pyytää tietojensa täydellistä poistamista erotessaan yhdistyksestä.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja hänelle on oikeus saada niistä kopiot.

Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä.

Tietojen korjaaminen ja poistaminen
Rekisteröity voi pyytää oikaisua rekisterinpitäjältä, jos rekisterissä on virheellistä tietoa. Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

Rekisteröidyn tiedot poistetaan tämän vaatimuksesta. Tietojen poistopyyntö tulee esittää kirjallisesti Porin ylioppilasteatterin hallitukselle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä säilytetään ainoastaan digitaalisesti tallennetussa muodossa Google Drive -palvelussa.

Rekisterin käyttäminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tietojen käyttöoikeus on rajattu käyttötarkoituksen mukaisesti ja tietojen käyttöä valvotaan.

Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään vain rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisen ajan.